Què fem

Dret Processal

En totes les jurisdiccions.

Dret Civil

 • Accidents de Circulació.

 • Lesions.

 • Responsabilitat civil, danys causats per un tercer o danys a un tercer.

 • Responsabilitat contractual. Mala execució d'algú que s'hagi contractat.

 • Incompliment de contractes.

 • Herències.

 • Incapacitació.

 • Desnonaments.

 • Contractes.

Dret Penal

Reclamació i defensa per imprudències.

Dret Administratiu

 • Reclamacions patrimonials.
 • Revisió de contractes amb l'administració.

Dret Laboral

 • Accidents laborals.

 • Incapacitats.

 • Acomiadaments.

Fundacions

Creació i gestió.